การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10
Search for:

UAMC 2022 Award

ผลการประกวดโครงงานใน

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

วันที่ 29-30 เมษายน 2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กดเข้าชม ผลการประกวดโครงงาน 

 

Facebook Fanpage

ขอให้ผู้สนใจและผู้เข้าร่วมส่งผลงาน กดติดตาม Facebook Fanpage

 

เพื่อติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และการถ่ายทอดสดการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 กรุณากดติดตาม https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB

 

Background

พื้นหลัง (Background)

สำหรับการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

 

ขอให้ผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

ใช้พื้นหลัง (Background) ตามบทบาทในการประชุม โดยสามารถ คลิกขวา Save รูปภาพพื้นหลังต้นฉบับได้เลย ดังนี้

 

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน ร่วมฟังการนำเสนอการประชุมวิชาการ (Participant)

 

สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ทั้งรูปแบบ Oral  และ Poster (Presenter)

 

สำหรับ คณะทำงาน กรรมการตัดสิน (Staff)

 

Survey

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน

การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

 

เข้าผ่าน Link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZEJAD9zkcG9lWQCQolJtaXemHOR-f-ekkvjGGNyAkBdAI3g/viewform

 

เข้าผ่าน QR Code