การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10
Search for:

 ข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมประชุม 

ดาวน์โหลด: ข้อกำหนดการส่งผลงาน UAMC 2022

 


คลิกรูปภาพหรือข้อความเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่าง Abstract Template .DOCX File 

 


 

คลิกรูปภาพหรือข้อความเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่าง Abstract Template .PDF File  

 


คลิกรูปภาพหรือข้อความเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่าง Extended Abstract Template .DOCX File


 

คลิกรูปภาพหรือข้อความเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่าง Extended Abstract Template .PDF File


 

 

คลิกรูปภาพหรือข้อความเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่าง Poster Template .PPTX File

 


 

คลิกรูปภาพหรือข้อความเพื่อดาวน์โหลด ตัวอย่าง Poster Template .PDF File