การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10
Search for:

 ข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าร่วมประชุม 

งานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 

The 10th Undergraduate Applied Mathematics Conference (UAMC 2022) 

วันที่ 29-30 เมษายน 2565 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

Download: ข้อกำหนดการส่งผลงาน UAMC 2022

 

เพื่อไม่พลาดข่าวสารและประกาศต่าง ๆ กรุณากดติดตามผ่าน Facebook Fanpage:

https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB/