การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10
Search for:

ผู้ประสานงาน:ผศ.ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร   ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ   และ   รศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน

E-mail: walailuck.c@sci.kmutnb.ac.thekkachai.k@sci.kmutnb.ac.th,  surattana.s@sci.kmutnb.ac.th, mathematics@sci.kmutnb.ac.th

Tel.:02-5878258,  02-555-2000 ต่อ 4510, 4511

Facebook:https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB

Website: www.ma.kmutnb.ac.th/uamc2022

 

เพื่อไม่พลาดข่าวสารและประกาศต่าง ๆ กรุณากดติดตามผ่าน Facebook Fanpage:

https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB/