การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10
Search for:

การส่งภาพนักศึกษาผู้จัดทำโครงงานประกอบการรับรางวัล

 

1. ผู้ส่งผลงานประเภท Oral Presentation ต้องส่งรูปภาพ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

  • รูปรับประกาศนียบัตร กรณีได้รับรางวัลเป็นประกาศนียบัตร ต้องส่งรูปแนวนอน
  • รูปรับโล่รางวัล กรณีได้รับรางวัลเป็นโล่รางวัล ต้องส่งรูปแนวตั้ง

2. ผู้ส่งผลงานประเภท Poster Presentation ต้องส่งรูปภาพ 1 รูปแบบ ดังนี้

  • รูปรับประกาศนียบัตร กรณีได้รับรางวัลเป็นประกาศนียบัตร ต้องส่งรูปแนวนอน

 

*** ขอสงวนสิทธิไม่แสดงรูปภาพประกอบการรับรางวัลกรณีไม่ส่งรูปรับรางวัล หรือ รูปไม่เป็นไปตามที่กำหนด

 

ตัวอย่าง รูปรับประกาศนียบัตร มีผู้จัดทำโครงงาน 1 คน

ต้องเป็นรูปแนวนอน ใส่ชุดนักศึกษา พื้นรูปภาพเป็นสีขาวเท่านั้น

 

ตัวอย่าง รูปรับประกาศนียบัตร มีผู้จัดทำโครงงาน 2 คน

ต้องเป็นรูปแนวนอนใส่ชุดนักศึกษา พื้นรูปภาพเป็นสีขาวเท่านั้น

 

ตัวอย่าง รูปรับประกาศนียบัตร มีผู้จัดทำโครงงาน 3 คน

ต้องเป็นรูปแนวนอน ใส่ชุดนักศึกษา พื้นรูปภาพเป็นสีขาวเท่านั้น

 

ตัวอย่าง รูปรับโล่รางวัล มีผู้จัดทำโครงงาน 1 คน

ต้องเป็นรูปแนวตั้ง ใส่ชุดนักศึกษา พื้นรูปภาพเป็นสีขาวเท่านั้น

 

ตัวอย่าง รูปรับโล่รางวัล มีผู้จัดทำโครงงาน 2 คน

ต้องเป็นรูปแนวตั้ง ใส่ชุดนักศึกษา พื้นรูปภาพเป็นสีขาวเท่านั้น

 

ตัวอย่าง รูปรับโล่รางวัล มีผู้จัดทำโครงงาน 3 คน

ต้องเป็นรูปแนวตั้ง ใส่ชุดนักศึกษา พื้นรูปภาพเป็นสีขาวเท่านั้น