Conference Images

ภาพบรรยากาศงาน

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10

วันที่ 29 – 30 เมษายน 2565

 

กดเข้าชม ภาพบรรยากาศงาน