ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โดยเปิดรับโครงร่างของโครงงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

การประกวดโครงงาน

กดเพื่อชมรายละเอียด

กำหนดการ

กดเพื่อชมรายละเอียด

แผนที่จัดงาน

กดเพื่อชมรายละเอียด

image
image
image
image
โทรศัพท์

ภาควิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

image
image
image
image