ส่งผลงาน

ขณะนี้ได้ครบกำหนดการปิดรับสมัครผลงาน

ขอบคุณสำหรับความสนใจส่งผลงานเข้าร่วม

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตามช่องทางต่อไปนี้

ผู้ประสานงาน: ดร.ศักดิ์ชาย  ตั้งประเสริฐ

E-mail: sakchai.t@sci.kmutnb.ac.th

Tel.: 02-5878258, 02-555-2000 ต่อ 4510, 4511