ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบ

ประกาศรายชื่อโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์
ที่เข้ารอบประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2561
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โครงงานที่ ชื่อโครงงาน โรงเรียน
1